บริการรับทำบัญชี จดตั้งบริษัท
และให้คำปรึกษาด้านภาษี

โดย ชอบการบัญชี

บริการรับทำบัญชี จดตั้งบริษัท
และให้คำปรึกษาด้านภาษี

โดย ชอบการบัญชี

สำนักงานชอบการบัญชี

About Us

ชอบการบัญชี

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับทำบัญชี ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้บริการด้านบัญชีของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย และเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

Read more
สำนักงานชอบการบัญชี

Our Services

การบริการของเรา

งานบัญชีครบวงจร จบที่เดียว ชอบการบัญชี

Our Pros

ทำไม ชอบการบัญชี ถึงไม่เหมือนกับสำนักงานบัญชีอื่น?

เพราะชอบการบัญชี มีบริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน  วิเคราะห์ภาษี ทำบัญชีรายเดือนหรือบัญชีรายปี ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี และคอร์สสอนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จบในที่เดียว !!!!!

สนง.ชอบการบัญชีเป็นที่ปรึกษาให้ท่านอย่างมืออาชีพ มีทีมงานความชำนาญด้านบัญชีและภาษี พร้อมดูแลลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ ทุกรูปแบบ !!!

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

ได้รับการวางแผนภาษี ที่ท่านจะเสียภาษีประจำปีภาษีคุ้มที่สุด

ไม่ต้องกังวลใจที่จะโดยกรมสรรพากร เรียกเสียภาษีย้อนหลัง !!!

ได้รับการวางระบบบัญชี ด้านเอกสาร การจัดการเอกสารด้านบัญชีและภาษี

ได้รับคำแนะนำด้านการดำเนินกิจการก่อนจัดตั้งนิติบุคคลและหลังจัดตั้งนิติบุคคล

ได้มีทีมบัญชีที่ร่วมวางระบบอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้ารับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี

ได้รับการวิเคราะห์ถึงตัวเลขใน งบการเงินธุรกิจการของลูกค้า  (วิเคราะห์งบการเงิน)

นิติบุคคล

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หลัก ๆ จะต่างที่ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งและจํานวนผู้ถือหุ้นค่ะ โดยห้างหุ้นจํากัดต้องมีหุ้นส่วน 2 ท่านขึ้นไป ในขณะบริษัทจะมีหุ้นส่วน 3 ท่านค่ะ ส่วนเรื่องของการทําบัญชีและอัตราการเสียภาษีเหมือนกันเลยค่ะ

เราจะแยกออกเป็น 2 ส่วนนะคะ

ส่วนที่ 1 จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ

- บริษัท 9,500 บาท

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด 4,500 บาท

ส่วนที่ 2 ทุนจดทะเบียนจัดตั้งเท่าไหร่ ?

ตามกฎหมายทุนจดทะเบียนจะเริ่มต้นที่ 15 บาท แต่โดยทั่วไป ทุนนิยมจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท

แล้วเราจําเป็นที่จะต้องมีเงินทุนจริง ๆ ตามที่ระบุไหม ?

ทางแอดมินขอแนะนํานะคะ ปกติเราดําเนินกิจการ เราใช้เงินในการหมุนเวียน หรือซื้อของ เพื่อที่จะก่อให้เกิดกําไรหรือรายได้ตรงนี้จะเป็นเงินก้อนแรกที่เราจะใช้ในกิจการ ลูกค้าสามารถนําเงินเข้าบัญชี 25-50% ตามที่เราจะใช้หมุนเวียนในกิจการได้ค่ะ

ใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ 1-7 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ)

สามารถจดได้ค่ะ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนนะคะ เอกสารจะใช้แค่หน้าทะเบียนบ้านค่ะหรือลูกค้าสามารถใช้ที่ตั้งตามหน้าบัตรประชาชนได้นะคะ

สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ค่ะ เอกสารที่ใช้เปิดธนาคาร

- หนังสือรับรอง (ตัวจริง)

- ตราประทับ

- วาระการประชุม

- และเอกสารอื่นๆตามเงื่อนไขของทางธนาคารค่ะ เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน

**ธนาคาร กสิกร สามารถเปิดได้เลย

**ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ต้องรอเปิดกิจการครบ 1 เดือนค่ะ

**ส่วนธนาคารอื่น ๆ ลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามทางธนาคารได้เลยนะคะ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) หรือ Vat7% กรณีที่เราดําเนินกิจการภายใน 1 ปี รายได้ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย) เกิน 1.8 ล้านบาท ลูกค้าจะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องนําส่ง7% ของรายได้ให้กับทางสรรพากรค่ะ ตัวอย่างเช่น

ยอดขาย 150,000 * 7% = 10,500 บาท (ภาษีขาย)

แต่ในเดือนนั้นเรามีซื้อ 100,000*7% = 7,000 บาท (ภาษีขาย)

ภาษีขาย - ภาษีซื้อ = 15,000-7,000 ภาษีที่ต้องนําส่งสรรพากร = 3,500 บาท ค่ะ  

สามารถยื่นกู้ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางธนาคารด้วยนะคะ

ไม่แนะนําให้จดนะคะ เพราะเป็นธุรกิจที่ยังไม่ถูกกฎหมายค่ะ

ขออนุญาตแนะนําเป็นบริษัทนะคะ เพราะว่าโดยปกติเราคุ้นกับคําว่าบริษัทมากกว่า มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะ
ทุนจดทะเบียนจะเป็นการระบุในเอกสารค่ะ ลูกค้าสามารถระบุได้เลย โดยระบุไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค่ะ
ตามที่กฎหมายกําหนด จดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปค่ะ
ในอนาคตสามารถยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ค่ะ แต่จะมีค่าบริการและค่าธรรมเนียมนะคะ

เอกสารที่ใช้จะมีแค่บัตรประชาชน หน้าทะเบียนบ้านที่ตั้ง อีเมล และเบอร์โทรค่ะ

เราจะแบ่งออกเป็นการยื่นภาษีรายเดือนและรายปี

เริ่มจากภาษีรายเดือนนะคะ

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น การบริการ ค่าเช่า ที่มียอดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่มีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีและภาษีรายปี จะมีการปิดงบปีละ 1 ครั้ง และอัตราภาษีจะสูงสุดแค่ 20%

เราจะคิดจากกําไรสุทธิ คือ รายได้หักค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ 3 แสนแรกเราจะได้รับการยกเว้นนะคะ จะเริ่มเสียภาษีตั้งแต่ 3 แสน 1 บาทขั้นไป เสีย 15% ค่ะ

ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ จะเป็นของบุคคลธรรมดาค่ะ ในส่วนนี้ไม่ได้มีการปิดงบการเงิน แต่ยื่นเสียภาษีปกติค่ะ และอัตราภาษีสูงถึง 35% ส่วน บริษัทจํากัด และห้างหุ้นส่วนจํากัด จะเป็นนิติบุคคล อัตราภาษีสูงสุดแค่20% แต่จะต้องมีการทําบัญชีและปิดงบการเงินทุกปีค่ะ

ส่วนเรื่องของความมั่นคง ความน่าเชื่อถือของกิจการ ในฝั่งของนิติบุคคลจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะ

เพราะการวางแผนธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ

บริษัท ชอบการบัญชี จำกัด

line blush

ยินดีดูแล บริการลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจบริการบัญชีของเรา

LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา
LOGO ลูกค้าของเรา

Contact Us

ติดต่อเรา