บริการทั้งหมดของเรา

บริการรับทำบัญชี

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ครบวงจรที่สุด เพราะเราคือ สำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีได้รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 10 ปี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทจำกัด ราคา 9,500 บาท และ จดทะเทียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา 4,500 บาท (ราคานี้รวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมแล้ว)
ลูกค้าจะได้รับบริการ รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จำกัด จนจบกระบวนการในทุกขั้นตอนของการทำงานในด้านเอกสาร ของการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดในทุกขั้นตอน

บริการรับเปลี่ยนแปลงเอกสาร

บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรามีทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการในส่วนนี้กับทางผู้ประกอบการในส่วนดำเนินการแก้ไขข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นไปในรูปแบบบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด